Wat is een MfN-mediator?

Een MfN-mediator is een mediator die lid is van de Mediatorsfederatie Nederland, afgekort MfN. Deze federatie vertegenwoordigt het mediationberoep en bewaakt en bevordert de kwaliteit van het beroep.

Een mediator belandt in het zogenaamde register van het MfN als hij of zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en werkt onder vastgestelde condities. Kuima is een MfN-mediator en gekwalificeerd voor zakelijke mediation, echtscheidingsmediation, groepsmediation en nalatenschapsmediation. Op overheidsmediation na, is Kuima allround gespecialiseerd in het oplossen van geschillen.

Geheimhoudingsplicht, onafhankelijk en neutraal

Kuima voert haar werk uit conform de regels van het mediationreglement voor de MfN-registermediator. Een belangrijk onderdeel van dit reglement is de geheimhoudingsplicht. Andere regels waaraan Kuima gebonden is, zijn de regels met betrekking tot haar onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. Kuima staat altijd in het midden, kiest nooit partij, maar probeert als neutrale en onafhankelijke persoon er met beide partijen uit te komen.

Hier kunt u de documenten downloaden waarin alle regels van een MfN-mediator te vinden zijn:

Wilt u meer weten over MfN, neem dan een kijkje op hun website.

MfN Registermediator in Amersfoort en Dalfsen