Nalatenschapsmediation

Vaak vinden er na een overlijden ruzies plaats over de verdeling van de nalatenschap. Dat hoeft niet als van tevoren hierover goed met elkaar gepraat is. Nalatenschapsmediation helpt om gesprekken over de nalatenschap, voor of na een overlijden, prettig te laten verlopen.

Nalatenschapsmediation gaat over het voorkomen van onenigheid bij de erfenisverdeling. Eventuele ruzies, onenigheid of irritaties tijdens een erfenisverdeling hebben vaak niets te maken met hebberigheid, maar met de unieke geschiedenis die ieder kind met zijn of haar ouders heeft.

Zo komen we in de praktijk regelmatig situaties tegen waarin bijvoorbeeld een voor het oog eenvoudige armband van mama voor één van de kinderen heel speciaal is.

Nalatenschapsmediation bij leven

Er zitten grote voordelen aan als er bij leven over de nalatenschap nagedacht wordt:

  • Samen met een deskundige nadenken over uw erfenis, zodat alles netjes geregeld is
  • In goed overleg met alle erfgenamen tot afspraken komen
  • Een zorg minder tijdens ziekte

In families waarin de nalatenschap eerlijk en open besproken kan worden, komen conflicten over de erfenis nauwelijks voor.

Familiestatuut: alles wat belangrijk is in één document

Het resultaat van deze gesprekken wordt vastgelegd in een familiestatuut. Dit is een handige map waarin alle onderwerpen beschreven staan die tijdens de mediation aan de orde zijn gekomen. In het familiestatuut staan bijvoorbeeld de wensen met betrekking tot de uitvaart, bezittingen, abonnementen, bankzaken en dieren. Aan alles is gedacht!

Nalatenschapsmediation na overlijden

Als blijkt dat er na een overlijden niets geregeld is met betrekking tot de nalatenschap, biedt nalatenschapsmediation uitkomst. Kuima is in staat om de gemoederen niet hoog op te laten lopen, maar er samen uit komen.

Voordelen Kuima

  • Geen extra financiële deskundige nodig;
  • Geen lange wachtlijsten;
  • Afspraken in de avond zijn mogelijk;
  • Kantoor in Amersfoort en Dalfsen.

Contact

Met Kuima afspreken kan ook ‘s avonds. Een eerste kennismaking is kosteloos en vrijblijvend.