Aanpassing wettelijke indexering alimentatie 2024

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke indexering van alimentatiebedragen 6.2%. Ontvangt u van uw ex-partner kinderalimentatie? Dan doet u er verstandig aan uw ex-partner te informeren over deze aanpassing. Deze wordt niet automatisch doorgevoerd.

De indexatie is zowel van toepassing op de partner- als kinderalimentatie. Denk er aan dat de berekening is gebaseerd op bruto alimentatiebedragen. Uw ex-partner moet het nieuwe bedrag per 1 januari van het nieuwe  jaar gaan betalen